جدول دروس

جدول دروس

جدول دروس به خاطر پرهيز از تراكم ساعات درسي و آزاد شدن وقت جهت شركت در دروس فقه و اصول، درس‌هاي اين دوره به دو صورت ارائه مي‌گردد: دروس مطالعه‌اي كه زير نظر استاد برگزار مي‌گردد: جدول درس‌هاي پژوهشی ‌درس عنوان درس واحد ساعت نوع درس 1 شناخت سهم شيعه در علوم و تمدن اسلامي 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي 2 شيعه در جهان امروز 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي 3 جغرافياي شيعه 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي 4 شعائر و آداب و رسوم شيعه 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي 5 تشيع در آثار مستشرقان 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي 6 مرجعيت، روحانيت و حوزه‌هاي علميه شيعه 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي 7 حكومت‌ها، نهضت‌ها و جنبش‌هاي شيعي 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي 8 مكاتب و جريانات فكري مهم شيعه در طول تاريخ (اخباري‌گري: مكتب قم، مكتب ملامحمدامين ‌استرآبادي، مكتب تفكيك. عقل‌گرايي:...

ادامه مطلب