شیعه در تاریخ

موسسه امام هادی ع > شیعه در تاریخ

آغاز شیعه

 تعریف شیعه در لغت و اصطلاح  شیعه در لغت بر دو معنا اطلاق می شود، یکی توافق و هماهنگی دو یا چند نفر بر مطلبی، و دیگری، پیروی کردن فردی یا گروهی، از فرد یا گروهی دیگر. (المیزان، ج۱۷، ص۱۴۷. ). در زبان عربی در اصل به معنای یک، دو یا گروهی از پیروان است. در قرآن این لفظ چندین بار به این معنا به کار رفته است. برای نمونه در آیه ۱۵ سوره قصص دربارهٔ یکی از پیروان موسی از عنوان شیعه موسی و در جای دیگر از ابراهیم به عنوان شیعه نوح یاد می کند. در تاریخ اسلام لفظ...

ادامه مطلب