آئین نامه دروس پژوهشی

موسسه امام هادی ع > معاونت پژوهش  > آئین نامه دروس پژوهشی

آئین نامه دروس پژوهشی

طلاب موظف اند در طی دو سال نه تحقیق در قالب مقاله ارائه دهند.  مجموع دروس پژوهشی 18 واحد از واحدهای درسی است. دروس پژوهشی زیر نظر استادان پژوهشگر و محقق ارائه می گردد.

‌درس عنوان درس واحد ساعت نوع درس
1 شناخت سهم شيعه در علوم و تمدن اسلامي 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي
2 شيعه در جهان امروز 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي
3 جغرافياي شيعه 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي
4 شعائر و آداب و رسوم شيعه 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي
5 تشيع در آثار مستشرقان 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي
6 مرجعيت، روحانيت و حوزه‌هاي علميه شيعه 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي
7 حكومت‌ها، نهضت‌ها و جنبش‌هاي شيعي 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي
8 مكاتب و جريانات فكري مهم شيعه در طول تاريخ (اخباري‌گري: مكتب قم، مكتب ملامحمدامين ‌استرآبادي، مكتب تفكيك. عقل‌گرايي: مكتب بغداد، مكتب شيخ طوسي، مكتب وحيد بهبهاني) 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي
9 شناخت اجمالي مذاهب فقهي اهل سنت و تاريخچه پيدايش آنها 2 32 نظري ‌ـ مطالعه‌اي
جمع كل 18 288

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید